Visie

Wij zijn een kleinschalig Integraal Kindcentrum in een groene en landelijke omgeving. We bieden kinderen van nul tot dertien jaar een rijke leeromgeving aan, zowel binnen als buiten. Samen leggen we de basis voor een leven lang leren! Van opvang tot onderwijs leren we van en met elkaar. 

Bij Integraal Kind Centrum De Garve kan uw kind zich op eigen wijze ontwikkelen en de wereld ontdekken. We dragen er zorg voor dat elk kind gezien wordt en in een veilige omgeving optimaal kan groeien.

Door opvang en onderwijs te combineren, kennen we alle kinderen. We volgen hun ontwikkeling in een doorgaande lijn.

Tijdens de ochtenden richten we ons op de basisvakken. 's Middags werken we thematisch aan onder andere ICT, kunst, cultuur en natuur. Binnen ons onderwijs is ruimte voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschap. We leren de kinderen om op een positieve en zelfstandige manier deel uit te maken van de maatschappij.

Zo sluiten we aan bij hun natuurlijke vorm van nieuwsgierigheid en werken we samen met veel plezier aan de toekomst!