MR

 
Medezeggenschapsraad
De MR staat voor medezeggenschapsraad en praat dus mee over allerlei zaken op school. De MR bestaat uit een afvaardiging van personeel en ouders. Als MR hebben wij een aantal rechten én plichten. Zo ontvangen wij informatie, vaak van de directie, en mogen we advies geven. Ook zijn er bepaalde zaken waar instemming van de MR voor nodig is vóórdat het uitgevoerd mag worden. Een aantal stukken waar wij iets van mogen/ moeten vinden worden aangeleverd, maar we mogen ook zelf onderwerpen aandragen. We werken samen met de directeur, het toezichthoudend bestuur en andere betrokkenen om onze school beter te maken!
 
(Voor) wie is de MR?
Communicatie met de achterban (ouders, team) is belangrijk, sommige zaken worden daarom vermeld in de weekinfo. Maar, wij horen ook graag wat er speelt bij ouders en team. Heb je zaken die je graag besproken wilt hebben, spreek dan één van de MR leden aan. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus je bent ook welkom om daar bij aan te sluiten.
Op dit moment bestaat de MR uit:
Joyce Lieverdink (juf van de Linde)
Hester Tolman (juf van de Berk)
Femke Meenink (moeder van Guusje, Boet en Kees)
Evelien Verweij (moeder van Harm, Lucie en Stef)
Kristy Kornegoor (moeder van Jurre en Sjoerd)
 
Vergaderdata schooljaar  2023-2024
Woensag 24 januari
Woensdag  13 maart
Woensdag 29 mei
Donderdag 27 juni


https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_4719/File/Jaarverslag_MR_2022-2023.pdf