IKC

Basisschool De Garve en kinderopvang Avonturijn in één gebouw!
Dit betekent dat wij samen zorg dragen voor dagopvang, SpeelLeerGroepen voor peuters, basisonderwijs én buitenschoolse opvang (b.s.o.).
Binnen ons kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, intern begeleider en directie.