Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden, indien mogelijk, gekozen door alle ouders en personeel van de school. D

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.


Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)
Voorzitter:             Mevr. S. Weetink - Rhebergen             (ouder)
Secretaris             Mevr. B. Bijloo - Kaal                             (teamlid)  
Overige leden:      Mevr. D. Wiersma                                  (teamlid)
                                Mevr. J. Breukink                                  (ouder)
                                Mevr. K. Kornegoor                               (ouder)