Medezeggenschapsraad (MR)

Naast het bestuur en de raad van toezicht is er ook de medezeggenschapsraad (MR). De MR toetst het beleid van de school en het schoolbestuur en zorgt ervoor dat ouders waar nodig de gelegenheid krijgen om mee te denken en mee te praten.
Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)
Voorzitter:             Mevr. S. Weetink - Rhebergen/ Mevr. K. Kornegoor (ouder)
Overige leden:      Mevr. D. Wiersma (teamlid)
                                Mevr. B. Bijloo - Kaal (teamlid)
                                Dhr. R. Vaartjes(ouder)