Ouderinformatie Iep LVS toetsen

Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van het Leerlingvolgsysteem van Cito zijn  we in schooljaar 2021-2022 over gestapt naar de Iep toetsen. Deze toetsen zijn korter en minder talig en doen meer recht aan het individuele kind.  

Klik hier voor de brochure