Schoolregels

Daar waar mensen samenleven zijn regels nodig. Door regels weet iedereen zich hoe hij of zij zich kan gedragen. Weten wat de afspraken zijn en elkaar kunnen aanspreken op afspraken leidt tot een veilig klimaat. Dit geldt nog sterker voor een school waar kinderen moeten oefenen in het omgaan met elkaar. Daarom heeft de school regels.
Aan het begin van elk schooljaar wordt er samen met de groepen gekeken hoe deze basisregels in de groep eruit zien. De kinderen gaan samen in gesprek en formuleren zo de klassenregels voor het nieuwe schooljaar. 

De Garve heeft 5 basisregels.