Identiteitscommissie

Ook heeft De Garve een identiteitscommissie. Deze is door het schoolbestuur ingesteld om het team en het bestuur te ondersteunen en te adviseren als het gaat om de levensbeschouwelijke vorming in de school. Basisschool De Garve heeft een interconfessionele grondslag. Dat wil zeggen dat de stromingen binnen onze school rooms-katholiek en protestant zijn. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van beide kerken uit ons dorp, de ouders en het team.
 
Samenstelling identiteitscommissie (leden vanuit school)
                            Mevr. Y. van der Wiel - Jansen (teamlid)
                            Mevr. O. van der Mark (ouder)
                            De heer T. van Wiersum(predikant)