Begrijpend lezen

Close reading: lesmethode begrijpend lezen op de basisschool

Close reading is een aanpak om begrijpend lezen in het basisonderwijs meer te integreren met de andere vakken. Daarnaast zorgt het ervoor dat de kinderen op een uitdagende en interactieve manier tot tekstbegrip komen. Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt begrijpend lezen leuk voor de leerlingen en de leraar. Door het meerdere keren herhalen van de tekst, beklijft de tekst beter en is er duidelijk een beter tekstbegrip en groei van woordenschat. Bij close reading staat de tekst centraal; in drie dagen/lessen wordt de tekst zo goed mogelijk behandeld. Hierbij wordt er steeds dieper ingegaan op de tekst en op het tekstbegrip. De tekst wordt veelal klassikaal besproken en de leerlingen leren daarbij van en met elkaar. Net zoals begrijpend lezen is ook close reading al vanaf De Iep te geven, natuurlijk verschillen de lessen wel en wordt het op het juiste niveau met de juiste teksten gegeven.