Toezichthoudend bestuur 


Bij basisschool De Garve vormen ouders samen een schoolvereniging. De vereniging heeft een toezichthoudend bestuur benoemd, bestaande uit 3 ouders en 2 externe leden, die samen het bevoegd gezag van de school vormen.  Het toezichthoudend bestuur heeft via een managementstatuut de dagelijkse bestuurstaken gedelegeerd aan de directeur van de school.
Ouders*, met kinderen bij ons op school, kunnen lid worden van de schoolvereniging. Leden (de ouders dus) van deze vereniging hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. Tenminste één keer per jaar organiseert het bestuur van De Garve een ledenvergadering. 

De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar. Daarna zijn de leden herkiesbaar. Ouders zijn herkiesbaar, zolang zij nog een kind op school hebben zitten.

Samenstelling toezichthoudend bestuur:
Voorzitter:              Mevrouw Y. Kool          voorzitterbestuur@bsdegarve.nl
Secretaris:             Mevr. A. van Mierlo      secretarisbestuur@bsdegarve.nl  (ouder)
Overige leden:       Mevr. N. ten Damme   (ouder)
                                De heer. D. Soesbergen
                                De heer G. Loman         (ouder)
                               

Dagelijks bestuur: directeur van de school           Mevr. F.A. Meints         

NIEUW  Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2019

Klik hier voor aanmelding Lidmaatschap vereniging
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2018
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2018
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2016
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2015

Klik hier voor het verslag van de Raad van Toezicht

Hier komt na vaststelling  het management statuut

Klik hier voor de statuten van de Vereniging 

Het bestuur werkt met de code Goed Bestuur   klik hier voor de code