Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over een schoolaangelegenheid, dan stellen wij het op prijs dat u uw klacht met ons bespreekt. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over één van onze leerkrachten, over de directeur, over het schoolbeleid, over het bestuur of over het bestuursbeleid.

Heeft u een klacht over een leerkracht, dan kunt u die melden bij de directeur. Er vanuit gaande dat u de klacht heeft besproken met de betreffende leerkracht. De directeur zal vervolgens met u en de betreffende leerkracht in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.

Heeft u een klacht over de directeur of over het schoolbeleid, dan kunt u die melden bij de directeur zelf of bij het bestuur. Klachten over het bestuur of over het bestuursbeleid kunt u melden bij het bestuur zelf of bij de medezeggenschapsraad.

Onze school is ook lid van de landelijke klachtencommissie. Zodoende kunt u ook hier uw klacht melden. De klachtencommissie is de hoogste instantie die uw klachten kan behandelen en is te bereiken via het telefoonnummer 070-3861697. Het adres van deze commissie en de exacte procedure van deze klachtenregeling ligt op school ter inzage.

We willen iedereen met klem vragen geen anonieme klachten te melden bij leerkrachten, de directeur, de medezeggenschapsraad of het bestuur. Op anonieme klachten kunnen wij heel moeilijk reageren.