Rekenen

Wij werken op school met de methode "Wereld in getallen" versie 4.

Leerlingen leren tegenwoordig meer probleemoplossend te werken. De leerkracht heeft hierbij een sturende functie. Rekenen is in ons onderwijs ingebed in contexten: situaties die overeenkomen met de werkelijkheid. Leerlingen leren grafieken en tabellen te lezen en zelf op te stellen aan de hand van gegevens die ze zelf verzameld hebben. Parate kennis, zoals de tafels van vermenigvuldiging, zijn nog steeds belangrijk.
Onderstaand een globaal overzicht van wat in de verschillende leerjaren aan bod komt:
groep 3 + en - tot 20, oriëntatie getallen tot 100;
groep 4 + en - tot 100, tafels tot en met 5, oriëntatie tot 1000;
groep 5 + en - tot 1000, x en : tot 1000, tafels tot en met 10;
groep 6 cijferen, breuken;
groep 7 grote getallen, uitbreiding breuken, omtrek, oppervlakte;
groep 8 alle cijferbewerkingen voor hele getallen, breuken, kommagetallen, procentsommen, metriek stelsel (km, hm enz.).Computers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebruiken deze om ons onderwijs te ondersteunen en de kinderen computervaardigheden aan te leren. 
Wij maken op De Garve gebruik van Snappet-tablets/chromebooks voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken op Snappet-tablets/chromebooks of op devices van de school.
Kinderen werken aan leerdoelen die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het EDI-model, waarna de leerlingen de leerstof verwerken op hun eigen tablet. Snappet zetten wij in bij rekenen. De grote voordelen van de inzet van Snappet zijn: 

  • Kinderen kunnen direct zien of een gegeven antwoord goed of fout is en dit, indien nodig verbeteren. 
  • De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het tempo en het verwerkte resultaat, waardoor de leerkracht direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven en ondersteunen. 
  • De leerkracht kan de leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen. 
  • De resultaten van de leerlingen worden bewaard. 
  • De leerlingen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald en hier op differentiëren. 

Wat altijd belangrijk blijft is de interactie tussen leerkracht en leerling!