Taal 

Voor deze vakken gebruiken we respectievelijk Taal op Maat. De methode is gericht op gemak, resultaat en overzicht. Zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Er zit een vaste structuur in de opbouw van de lessen, waarbij instructielessen afgewisseld worden met zelfstandig werken lessen. Bij het begin van iedere les is het doel van de les voor de kinderen zichtbaar. Doordat beide methodes werken met referentieniveaus (leerlijnen die doorlopen tot na de basisschool), wordt er voor iedere leerling het hoogst haalbare doel nagestreefd.
De inhoud van de taalmethode is gericht op de volgende ontwikkelpunten:
  • Woordenschat (de betekenis van woorden en woordsoorten (her)kennen)
  • Het schrijven van teksten, zowel qua vorm als inhoudelijk
  • Luisteren en spreken (hoofd- en bijzaken herkennen, het kunnen geven van presentaties)
  • Kijk op taal (bijvoorbeeld zinsdelen en woordsoorten kunnen benoemen)
Daar waar mogelijk wordt een combinatie gemaakt met het IPC thema.
 

Spelling

In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. 

De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis van de kinderen niet weg.

Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen.