Visie De Garve

De interconfessionele basisschool De Garve maakt samen met Kindercentrum Avonturijn deel uit van IKC De Garve.

De missie van IKC De Garve is:
"Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden."

De missie van basisschool De Garve is:
"Met plezier elke dag een stukje wijzer."

De visie van basisschool De Garve is:
Kinderen gaan naar school om te leren. Daar ligt onze focus. Een voorwaarde om tot leren te komen is dat kinderen plezier hebben in het leren. Van daaruit ontstaat betrokkenheid bij het leerproces. Wij zetten daarom in op actief leren in allerlei verschijningsvormen:
 • Eigen keuzes maken m.b.t. doelen, leren en materialen
 • Leren vanuit spel en beweging
 • Buiten daar waar het kan
 • Samenwerken
 • Autonomie binnen kaders m.b.t. het kiezen van een onderwerp of een aanpak
 • Leren middels zowel digitale als concrete materialen.
Onze school werkt met het International Primary Curriculum (IPC). IPC is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, met als doel het hoogst haalbare uit een kind te halen.
De 8 pijlers van IPC in combinatie met onze interconfessionele identiteit zijn voor ons leidend in de manier waarop wij invulling geven aan het onderwijs op De Garve.
 • Onderzoek: We zijn nieuwsgierig en gaan op avontuur
 • Moraliteit: We kiezen bewust voor het goede
 • Respect: De wereld is van iedereen!
 • Aanpassingsvermogen: We accepteren veranderingen en zijn blij met nieuwe ideeën
 • Doorzettingsvermogen: We blijven proberen, ook als het nog niet lukt
 • Communicatie: We vertellen, luisteren en willen begrijpen
 • Samenwerking: We weten en kunnen samen meer dan alleen
 • Bedachtzaamheid: Eerst denken, dan doen!
 

Missie De Garve

"Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden."

De Garve vindt het belangrijk dat inwoners uit het dorp betrokken zijn bij de kinderen en de school. Daarom werft IKC De Garve mensen met Talenten om een bijdrage te leveren. Dit doen we o.a. door de Talentenlijst die we bij iedereen in het dorp Vierakker en Wichmond hebben bezorgd

Donateur

De School heeft ook donateurs. Donateur kan iedereen worden die De Garve een warm hart toedraagt. Nieuw is dit jaar dat ouders ook donateur mogen zijn. U bent al donateur voor minimaal €7,50. Meer mag natuurlijk altijd. Alle inwoners van Vierakker en Wichmond krijgen een dezer dagen een brief waarin ze aan kunnen geven dat ze donateur zijn of willen worden..
Van de donateursgelden kan de school extra dingen doen. De boekenkast in de gang van de school en de kerstboom buiten is aangeschaft met behulp van donateursgeld. Hoe meer donateurs des te beter!
De donateurs krijgen een digitale schoolkrant en worden uitgenodigd bij sommige activiteiten van de school.

Klik hier voor de flyer Talenten werving
Klik hier voor de Talentenlijst
Klik hier voor het Machtigingsformulier voor Donateurs