Overzicht nieuws

Maandelijks een sportuur door buurtcoach gemeente Bronckhorst
12-07-2021
| * Dit schooljaar is er 1 keer in de maand op maandag een sportuur van 14.15 uur tot 15.15 uur. Dit wordt georganiseerd door de gemeente Bronckhorst. Grote winst is dat kinderen leren veel te bewegen...
Musical van de schoolverlaters van De Garve 2021
08-07-2021
| Ook dit jaar weer hebben de schoolverlaters weer een musical ingestudeerd. De opvoering vindt plaats in de PKN Kerk in Wichmond. U kunt de musical volgen via: ...
Beslisboom
19-05-2021
| Corona beslisboom laatste versie
Weer een goede school fiets door de Wielerwerkplaats
16-05-2021
| Een van de 2 schoolfietsen had een lekke band. Marco van Leussen heeft de band gratis voor ons geplakt!
Subsidie geld beschikbaar voor het Ontmoetingsplein bij basisschool De Garve
08-04-2018
| Mede door subsidie van Europa wordt dit mogelijk! "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"